Mottagningen Lottas Reiki


Varmt välkommen till Televisionsgatan 2a i Västra Frölunda. Där finns min mottagning för Reikibehandling, Sorgbearbetning, The Work och Medveten Andning!

Mer om Reiki


Reiki är ingen religion, men kan användas som ett verktyg för personlig och andlig utveckling, vare sig man är troende (oavsett religion) eller icke troende. Utöver att ge sig själv Reiki finns det också meditationer och övningar som man kan väva in i sitt dagliga liv. Man får en djupare kontakt med sin intuition och det blir lättare att avgöra vad som är rätt eller fel för en i livet. Reikin ger tillförsikt och balans i tillvaron och stärker en på alla plan. 


Rei betyder universell eller andlig visdom. Ki betyder livsenergi.  Det är den icke-fysiska energin som ger kraft åt allt levande. Så länge något lever så har det livsenergi som cirkulerar. När det dör så avlägsnar sig livsenergin. Om din livsenergi är låg eller om dess flöde är hindrat så är du mer mottaglig för sjukdomar. När den är hög och flödar fritt är det mindre troligt att du blir sjuk. 


Ki är den primära energin för våra känslor, tankar och vårt andliga liv. Ki anses vara den grundläggande energin i allt som existerar, det finns olika namn för Ki. Livsenergin påverkas av sinnet. Om du har positiva hälsosamma tankar blir din livsenergi starkare. Om du har ohälsosamma negativa tankar blir din livsenergi försvagad och ohälsosam. Negativa tankar och känslor stör vår livsenergi och fäster sig vid kroppens organ och vävnader.


Reiki är andligt styrd livsenergi och den styr sig själv med sin egen visdom och behöver inte styras av utövaren. Reiki flödar och löser upp ohälsosam livsenergi. Det fria och balanserade flödet av frisk och ren livsenergi är grunden till hälsa. När livsenergin flödar naturligt kan de fysiska organen och vävnaderna fullborda sin läkningsprocess. Det samma är det med emotionella sår och cellminnen. Reiki läker och helar.


När du får Reiki behandling så kan det ske förändringar med dina känslor och ditt medvetande. Det är tecken på att helande äger rum. Det är viktigt att stödja processens fullbordan. Innan och efter en behandling kan du behöva mer vila, mer vatten, mer stillhet. Reikin kan aldrig skada. Det andliga medvetandets kärleksfulla närvaro lyser igenom. 

Läs mer om Reiki:  www.reikiforbundet.se

Reiki är friskvård


I Sverige är Reiki godkänt som förebyggande och rehabiliterande friskvård av skatteverket. Sverige är ganska ensamt om att stänga ute alla former av energimetoder från vården. Reikiförbundet försöker ändra på detta. Gå gärna med i Reikiförbundets sida på Facebook och följ utvecklingen där. https://www.facebook.com/groups/186011286893


Reiki är en enkel mjuk energiteknik med handpåläggning som är ämnad för avslappning och för att minska stress. Kroppen har förmåga att hela sig själv och för att göra det är det bra med fullständig avslappning. När kroppen är djupt avslappnad så gynnar det läkningsprocesserna i kroppen på alla sätt, både fysiskt, emotionellt och andligt. Reiki är en enkel men kraftfull teknik och vem som helst kan lära sig!


Reiki kompletterar medicinsk och psykologisk vård, den ersätter inte medicinsk vård och ställer inte någon diagnos.


I USA används Reiki som ett komplement till den traditionella sjukvården på över 800 sjukhus. I vissa delstater är det till och med ett krav att sjuksköterskan är utbildad i någon energimedicinsk metod som Reiki.


I Norge, Tyskland, Frankrike och England kan patienter få Reiki inom traditionell sjukvård.


Reiki används som ett komplement bland annat inom akutvård, operation, psykiatri, rehabilitering, förlossning, gynekologi och barnhälsovård. Reiki påskyndar läkningsprocesser och är därför mycket gynnsamt att kombinera med den traditionella vården. 


Du kan använda ditt Friskvårdsbidrag för att få Reiki!


Reiki kurser (alla kan göra Reiki)


  • Usui Reiki grundkurs  4 tillfällen x 3 tim, kostnad 2400 kr (arbetssökande, student, sjukskriven, pensionär 1800 kr.) Obs! Max 4 deltagare. Vi varvar teori och praktik. Inga förkunskaper behövs.


I Reiki 1 ingår Fika, Diplom och kompendium. Vi går igenom Reikins 5 principer, Reikins historia, etik och filosofi, Initiering för Reiki 1 (du lär dig förmedla reiki till  dig själv och andra tex. vänner och familjemedlemmar, djur och växter), Kursen innehåller också: Regler och lagar kring Reiki, Helkroppsbehandling liggande och sittande, Självbehandling, Handpositioner, Aurarening och balansering, Boysenscanning, Chakrabalansering. Du lär dig Reikins tre pelare; Gassho-meditation, Reiji-ho-intuitiv vägledning, Chiryo-reikiutövning,  Kenyoky-rening, torrbad efter behandling. När du utövar Reiki är du en kanal för den universella livsenergin och du stärker din intuition och magkänslan blir mer tydlig. Du ser din livsväg lättare och får kraft och mod att leva i tillit och kärlek.Du kommer att hitta din egen sanning och få kunskap om vem du verkligen är och det ger ökat välbefinnande och en meningsfull tillvaro. Din andlighet växer och du får mer kontakt med dig själv! För att anmäla intrsse fö den här kursen kan du skicka sms till Lotta: 0703285602. Välkommen!


  • Usui Reiki forsättningskurs 2 , 3 tillfällen x 3 tim, kostnad 2100 kr (arbetssökande, student, sjukskriven, pensionär 1500 kr) Obs! Max 4 deltagare. Vi varvar teori och praktik. Förkunskaper är grundkurs i Reiki.


I Reiki 2 ingår Fika, Diplom och kompendium. Vi går igenom Reikisymboler som ger ökad effekt på dina behandlingar och som du kan använda i ditt dagliga liv. Du får en andra Reiki initiering som gör att din energi och medvetenhet ökar. Du får tillgång till fler verktyg för att utveckla healingarbetet både inom dig själv och i ditt Reikiutövande. Du lär dig distanshealing. Du får insikt i att utföra behandlingstekniker som Dr. Mikao Usui använde sig av. Du får verktyg för att frigöra dig från det som blockerar dig, kapa ohälsosamma band, hjälp att sova, stärka dina mål, öka din energi och leva fullt ut. Efter att du gått Reiki 2 kan du bli medlem i Förenade Reikiförbundet. Du kan efter steg 2 arbeta med att ge andra Reiki. För att anmäla intresse för den här kursen kan du skicka sms till Lotta: 0703285602. Välkommen!

Varför Reiki?


Reiki bidrar till djup avslappning, stressreducering, lindring av smärta och självläkning på alla nivåer: psykiskt, fysiskt, emotionellt och andligt.


Jag har år 2022 gått Reiki nivå 1, 2 och 3 till Usui Reiki Master/Teacher/terapeut. Min Reiki lärare heter Helena på Göteborgs Reiki.

Några referenser finns längst ner! 


Reikin har hjälpt mig att läka och tillfriskna från inre stress, emotionella sår, djupfrysta känslor, spänningar, smärta i kroppen, andningsuppehåll och rädsla.


Reiki är en urgammal energimedicinsk och holistisk behandlingsmetod som hjälper till att uppnå hälsa och ökat välbefinnande. Reikin hjälper mig att slappna av, lösa upp blockeringar i kroppen, öka min närvaro och känslor kommer upp till ytan så att jag kan bearbeta dem. Jag lär mig att lita på och känna min intuition och magkänsla. Jag blir lugn och glad av att ge och få Reikibehandling. Reiki är här för att stanna i mitt liv!